Regreso
bronze
LEHIO I 12 X 12 x 4 cm
Bronze - 2002